Pojistitelná rizika

Pakliže budete chtít uzavřít havarijní pojištění, pak se u většiny pojišťoven setkáte s následujícími kombinacemi pojistných rizik:

  • All risk – havárie, živel, odcizení, vandalismus
  • Havárie, živel
  • Odcizení
  • Odcizení, živel

Na základě toho, jaká rizika si k havarijnímu pojištění vyberete, se odvíjí také výše pojistného. Například rizika ve složení havárie, živel jsou zpravidla až o jednu třetinu levnější než pojištění All risk, nebo samostatné riziko odcizení je levnější o dvě třetiny ve srovnání s variantou havarijního pojištění All risk. Pokud si nevíte s výběrem pojistných rizik, neváhejte nás kontaktovat. Najdeme nejvýhodnější řešení a  pojišťovnu, která vám nabídne něco navíc (k riziku odcizení přidá zdarma i riziko živlu apod.).

Za zmínku stojí rovněž to, že všechny pojišťovny pojišťují částečnou, tzv. parciální škodu na novou hodnotu, totální škodu či odcizení na hodnotu obecnou. Obecná hodnota je v tomto případě cena tržní, tzn. cena dosažená na trhu v daném státě za vozidlo stejného typu a značky, stejné výbavy,  stáří, opotřebení atd.

Náš tip: Vyberte si pojišťovnu, která nabízí připojištění GAP (nabízí např. pojišťovna Allianz). Toto připojištění kryje u nových vozidel totální škodu a odcizení na novu hodnotu po dobu tří let od pořízení nového vozidla.

Připojištění GAP Allianz

Pojištění GAP od Allianz Vám zaručuje, že dostanete peníze, za které jste si svůj automobil pořídili. Toto pojištění se vztahuje na nová vozidla, jež nesmí být starší než šest měsíců. Pokud si pojištění GAP sjednáte, pak např. při odcizení vozidla či jeho totální škodě máte záruku pojistného plnění ve výši pořizovací ceny vozu.