Pojistná událost

V případě, že se vám stane pojistná událost, zvažte, jakým způsobem budete chtít vzniklou škodu krýt. Pojistnou událost totiž můžete krýt z havarijního pojištění nebo z povinného ručení viníka. V případě krytí z povinného ručení viníka je ovšem nutné, aby viník reálně existoval. Pokud tomu tak není, musíte si vystačit s havarijním pojištěním

Pojistná událost krytá z povinného ručení

Jestliže viník existuje, má uzavřené povinné ručení a ke způsobení škody se přizná, obvykle vychází výhodněji řešit pojistnou událost z povinného ručení. Proč? Nepřijdete o spoluúčast, takže se vám ani nesnižuje bonus. Pokud však vlastníte starší vozidlo, může se stát, že vám bude pojišťovna poškozené díly hradit v časové hodnotě, tzn. po odečtení amortizace. Zde záleží na tom, u jaké pojišťovny máte povinné ručení sjednané.

Další výhodou řešení pojistné události z povinného ručení je skutečnost, že máte nárok na náhradu nákladů za zapůjčení náhradního vozidla, ušlý zisk, bolestné a další. Zároveň máte nárok na náhrady spojené s právním zastoupením, pokud pojišťovna do tří měsíců ode dne, kdy bylo poprvé uplatněno právo na náhradu škody, škodu nenahradila, popřípadě na náklady spojené s právním zastoupením, jestliže pojišťovna neoprávněně odmítla škodu nahradit či škodu neoprávněně krátila.